Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menerapkan kurikulum mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia mulai tahun 2015. Beban studi program Doktor sebanyak 59 SKS untuk kelas reguler dan 67 SKS untuk kelas Internasional. Sebaran kurikulum dapat dilihat di laman tabel berikut:

 

I. MATA KULIAH KOMPETENSI UTAMA

No

Matakuliah

SKS

Jenis MK

Semester

1

Al-Qur’an dan Hadis dalam Teks dan Konteks

3

Wajib

1

2

Pendekatan dan Metode dalam Studi Islam

3

Wajib

1

3

Filsafat Ilmu-ilmu Keislaman

3

Wajib

1 atau 2

4

Klinik Metodologi

4

Wajib

1

5

Ujian Komprehensif 

5

Wajib

2

6

Ujian Proposal Disertasi

5

Wajib

3

7

Publikasi Artikel di Jurnal Akademik

5

Wajib

3

8

Disertasi

15

Wajib

3

 

Jumlah

43

   

 

II. MATA KULIAH PENDUKUNG KOMPETENSI (MINAT/KONSENTRASI)

No

Matakuliah

SKS

Jenis MK

Semester

 a. Studi Islam (SI)

 

 

 

1

Pemikiran Islam Klasik dan Kontemporer

4

Wajib

1

2

Agama dan Teori-teori Sosial

4

Wajib

2

3

Islam dan Kajian-kajian Budaya

4

Wajib

2

b. Ekonomi Islam (EI)

 

 

 

1

Teori Ekonomi Mikro dan Makro Islam

4

Wajib

2

2

Ekonometrika

4

Wajib

1

3

Perkembangan dan Pemikiran Ekonomi Islam

4

Wajib

1

c. Studi al-Qur'an dan Hadis (SQH)

 

 

 

1

Tema-tema Pokok al-Qur’an dan Hadis

4

Wajib

1

2

Trend-trend Baru dalam Studi Qur’an dan Hadis

4

Wajib

2

3

Living Qur’an dan Hadis

4

Wajib

2

d. Kependidikan Islam (KI)

 

 

 

1

Pendidikan Islam dalam Perspektif Sejarah, Sosial dan Politik

4

Wajib

1

2

Pendidikan dan Teori-teori Sosial

4

Wajib

2

3

Manajemen dan Kurikulum Pendidikan Islam

4

Wajib

1

e. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

 

 

 

1

Sumber Sejarah Islam

4

Wajib

1

2

Historiografi Islam

4

Wajib

1

3

Sejarah dan Teori-teori Sosial

4

Wajib

2

f. Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

 

 

 

1

Filsafat Hukum Islam

4

Wajib

1

2

Islam dan Kajian Sosio-Legal

4

Wajib

2

3

Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam

4

Wajib

1

g. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII)

 

 

 

1

Filsafat Perpustakaan dan Informasi

4

Wajib

2

2

Teori-teori Ilmu Perpustakaan dan Informasi

4

Wajib

1

3

Informasi dalam Konteks Sosial dan Budaya

4

Wajib

1

h. Pendidikan Anak Usia Dini Islam (PAUDI)

 

 

 

1

Analisis dan Inovasi Pembelajaran PAUDI

4

Wajib

1

2

Dasar, Proses dan Asesmen Pembelajaran  PAUDI

4

Wajib

2

3

Teori-teori Perkembangan Peserta Didik

4

Wajib

1

i. Kajian Timur Tengah (KTT)

 

 

 

1

Politik dan Budaya di Timur Tengah

4

Wajib

1

2

Politik Luar Negeri RI di Timur Tengah

4

Wajib

1

3

Isu-Isu Kontemporer dalam Kajian Timur Tengah dan Kerjasama Indonesia Timur Tengah

4

Wajib

2

j. Studi Antariman (SAI)

 

 

 

1

Studi Antariman dan Perdamaian

4

Wajib

1

2

Agama dan Kepercayaan di Indonesia

4

Wajib

1

3

Politik dan Tatakelola Keragaman Agama

4

Wajib

2

 

Jumlah matakuliah wajib konsentrasi

12

 

 

  

III. MATA KULIAH PENDUKUNG LAINNYA

No

Matakuliah

SKS

Jenis MK

Semester

1

Pendidikan, Dakwah dan Budaya Islam

4

Pilihan

2

2

Pemikiran Politik dan Aktivisme Islam

4

Pilihan

2

3

Fiqh al Maqasid dan Ekonomi Islam

4

Pilihan

2

4

Hermeneutika Islam

4

Pilihan

2

5

Agama dan Isu-isu Global

4

Pilihan

2

6

Karya-karya Kesarjanaan al-Qur'an dan Hadis di Nusantara

4

Pilihan

2

7

Qaidah Bahasa Arab dan Ushul Fiqh

4

Pilihan

2

8

Kitab Suci dan Politik

4

Pilihan

2

9

Studi Komparatif Kitab Suci

4

Pilihan

2

10

Gerakan Keagamaan Kontemporer

4

Pilihan

2

11

Radikalisme dan Konter-radikalisme

4

Pilihan

2

12

Agama, Perempuan dan Gender

4

Pilihan

2

13

Sejarah Sosial dan Politik Islam

4

Pilihan

2

14

Filologi Naskah Islam Nusantara

4

Pilihan

2

15

Politik dan Pemerintahan dalam Islam

4

Pilihan

2

16

Gerakan-gerakan Islam Kontemporer

4

Pilihan

2

17

Agama dan Isu-isu Global

4

Pilihan

2

18

Teori Pendidikan Islam Kontemporer

4

Pilihan

2

19

Psikologi Positif

4

Pilihan

2

20

Evaluasi Pendidikan

4

Pilihan

2

21

Al-Quran dan Psikologi

4

Pilihan

2

22

Pendidikan di Nusantara dan Dunia Islam

4

Pilihan

2

23

Pendidikan Karakter

4

Pilihan

2

24

Neurosains dalam Pendidikan

4

Pilihan

2

25

Islam, Gender, dan Hak Asasi Manusia

4

Pilihan

2

26

Agama dan Isu-isu Global

4

Pilihan

2

27

Sejarah Sosial dan Politik Islam

4

Pilihan

2

28

Manajemen Perpustakaan dan Informasi

4

Pilihan

2

29

Literasi informasi dan jaringan pengetahuan

4

Pilihan

2

30

Sejarah Perpustakaan Islam

4

Pilihan

2

31

Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

4

Pilihan

2

32

Islamic Education, Da`wa, and Culture

4

Pilihan

2

33

Islamic Law and Economics

4

Pilihan

2

34

Islam, Gender, and Human Rights

4

Pilihan

2

35

Islamic Political Thought and Activism

4

Pilihan

2

36

Religion and Global Issues

4

Pilihan

2

37

Islam dan Pluralisme Hukum

4

Pilihan

2

38

Ekonomi Publik dan Moneter Islam

4

Pilihan

2

39

Etika Ekonomi dan Bisnis

4

Pilihan

2

40

Fiqh al Maqasid

4

Pilihan

2

41

Keuangan dan Perbankan Syariah

4

Pilihan

2

42

التربية والدعوة والثقافة في العا لم الاسلامي

4

Pilihan

2

43

خصائص التعبير القرآنى

4

Pilihan

2

44

فقه المقاصد الاسلامي

4

Pilihan

2

45

علم الكلام في العصر الحديث

4

Pilihan

2

46

الاسلام والقضايا العا لمية

4

Pilihan

2

 

Jumlah matakuliah pilihan wajib ditempuh

4

 

 

 

Kelas khusus internasional:

1. Islamic Thought and Muslim Society (ITMS)

 I. MATA KULIAH KOMPETENSI UTAMA

No

Matakuliah

SKS

Jenis MK

Semester

1

The Qur’an and Hadith in Text and Context

3

Wajib

1

2

Approaches and Methods in Islamic Studies

3

Wajib

1

3

Philosophy of Islamic Sciences

3

Wajib

1 atau 2

4

Methodology Clinic

4

Wajib

1

5

Comprehensive Examination 

5

Wajib

2

6

Dissertation Proposal Seminar

5

Wajib

3

7

Publication of article in International Academic Journal

5

Wajib

3

8

Dissertation

15

Wajib

3

 

Jumlah

43

   

 

II. MATA KULIAH PENDUKUNGKOMPETENSI (KONSENTRASI)

No

Matakuliah

SKS

Jenis MK

Semester

1

Islamic Thought in Local and Global Contexts 4 Wajib 1

2

Religion, Social Sciences and Humanities 4 Wajib 2

3

Key Texts in the Study of Islam and Muslim Societies 4 Wajib 2

4

Sandwich Program 8 Wajib 3
  Jumlah 20    

 

III. MATA KULIAH PENDUKUNG LAINNYA

No

Matakuliah

SKS

Jenis MK

Semester

1

Pendidikan, Dakwah dan Budaya Islam

4

Pilihan

2

2

Pemikiran Politik dan Aktivisme Islam

4

Pilihan

2

3

Fiqh al Maqasid dan Ekonomi Islam

4

Pilihan

2

4

Hermeneutika Islam

4

Pilihan

2

5

Agama dan Isu-isu Global

4

Pilihan

2

6

Karya-karya Kesarjanaan al-Qur'an dan Hadis di Nusantara

4

Pilihan

2

7

Qaidah Bahasa Arab dan Ushul Fiqh

4

Pilihan

2

8

Kitab Suci dan Politik

4

Pilihan

2

9

Studi Komparatif Kitab Suci

4

Pilihan

2

10

Gerakan Keagamaan Kontemporer

4

Pilihan

2

11

Radikalisme dan Konter-radikalisme

4

Pilihan

2

12

Agama, Perempuan dan Gender

4

Pilihan

2

13

Sejarah Sosial dan Politik Islam

4

Pilihan

2

14

Filologi Naskah Islam Nusantara

4

Pilihan

2

15

Politik dan Pemerintahan dalam Islam

4

Pilihan

2

16

Gerakan-gerakan Islam Kontemporer

4

Pilihan

2

17

Agama dan Isu-isu Global

4

Pilihan

2

18

Teori Pendidikan Islam Kontemporer

4

Pilihan

2

19

Psikologi Positif

4

Pilihan

2

20

Evaluasi Pendidikan

4

Pilihan

2

21

Al-Quran dan Psikologi

4

Pilihan

2

22

Pendidikan di Nusantara dan Dunia Islam

4

Pilihan

2

23

Pendidikan Karakter

4

Pilihan

2

24

Neurosains dalam Pendidikan

4

Pilihan

2

25

Islam, Gender, dan Hak Asasi Manusia

4

Pilihan

2

26

Agama dan Isu-isu Global

4

Pilihan

2

27

Sejarah Sosial dan Politik Islam

4

Pilihan

2

28

Manajemen Perpustakaan dan Informasi

4

Pilihan

2

29

Literasi informasi dan jaringan pengetahuan

4

Pilihan

2

30

Sejarah Perpustakaan Islam

4

Pilihan

2

31

Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

4

Pilihan

2

32

Islamic Education, Da`wa, and Culture

4

Pilihan

2

33

Islamic Law and Economics

4

Pilihan

2

34

Islam, Gender, and Human Rights

4

Pilihan

2

35

Islamic Political Thought and Activism

4

Pilihan

2

36

Religion and Global Issues

4

Pilihan

2

37

Islam dan Pluralisme Hukum

4

Pilihan

2

38

Ekonomi Publik dan Moneter Islam

4

Pilihan

2

39

Etika Ekonomi dan Bisnis

4

Pilihan

2

40

Fiqh al Maqasid

4

Pilihan

2

41

Keuangan dan Perbankan Syariah

4

Pilihan

2

42

التربية والدعوة والثقافة في العا لم الاسلامي

4

Pilihan

2

43

خصائص التعبير القرآنى

4

Pilihan

2

44

فقه المقاصد الاسلامي

4

Pilihan

2

45

علم الكلام في العصر الحديث

4

Pilihan

2

46

الاسلام والقضايا العا لمية

4

Pilihan

2

 

Jumlah matakuliah pilihan wajib ditempuh

4

 

 

 

2. al-Dirasat al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah (DIA)

 I. MATA KULIAH KOMPETENSI UTAMA

No

Matakuliah

SKS

Jenis MK

Semester

1

القرآن والحديث في النص والواقع

3

Wajib

1

2

المقاربات والمناهج فى الدراسات الإسلامية

3

Wajib

1

3

فلسفة العلوم الإسلامية

3

Wajib

1 atau 2

4

معالجة فى مناهج البحث العلمي

4

Wajib

1

5

الإمتحان  التكاملي

5

Wajib

2

6

مناقشة خطة رسالة الدكتوراه

5

Wajib

3

7

نشر مقالة  فى المجلة العلمية الدولية

5

Wajib

3

8

رسالة الدكتوراة

15

Wajib

3

 

Jumlah

43

   

 

II. MATA KULIAH PENDUKUNGKOMPETENSI (KONSENTRASI)

No

Matakuliah

SKS

Jenis MK

Semester

1

الفكرالإسلامي في السياق المحلي والعالمي 4 Wajib 1

2

المؤلفات الأساسية في  الدراسات  الإسلامية والعربية 4 Wajib 2

3

قضايا لغوية فى الدراسات الإسلامية 4 Wajib 2

4

     برنامج تغذية علمية بحثية اضافية
8 Wajib 3
  Jumlah 20    

 

III. MATA KULIAH PENDUKUNG LAINNYA

No

Matakuliah

SKS

Jenis MK

Semester

1

Pendidikan, Dakwah dan Budaya Islam

4

Pilihan

2

2

Pemikiran Politik dan Aktivisme Islam

4

Pilihan

2

3

Fiqh al Maqasid dan Ekonomi Islam

4

Pilihan

2

4

Hermeneutika Islam

4

Pilihan

2

5

Agama dan Isu-isu Global

4

Pilihan

2

6

Karya-karya Kesarjanaan al-Qur'an dan Hadis di Nusantara

4

Pilihan

2

7

Qaidah Bahasa Arab dan Ushul Fiqh

4

Pilihan

2

8

Kitab Suci dan Politik

4

Pilihan

2

9

Studi Komparatif Kitab Suci

4

Pilihan

2

10

Gerakan Keagamaan Kontemporer

4

Pilihan

2

11

Radikalisme dan Konter-radikalisme

4

Pilihan

2

12

Agama, Perempuan dan Gender

4

Pilihan

2

13

Sejarah Sosial dan Politik Islam

4

Pilihan

2

14

Filologi Naskah Islam Nusantara

4

Pilihan

2

15

Politik dan Pemerintahan dalam Islam

4

Pilihan

2

16

Gerakan-gerakan Islam Kontemporer

4

Pilihan

2

17

Agama dan Isu-isu Global

4

Pilihan

2

18

Teori Pendidikan Islam Kontemporer

4

Pilihan

2

19

Psikologi Positif

4

Pilihan

2

20

Evaluasi Pendidikan

4

Pilihan

2

21

Al-Quran dan Psikologi

4

Pilihan

2

22

Pendidikan di Nusantara dan Dunia Islam

4

Pilihan

2

23

Pendidikan Karakter

4

Pilihan

2

24

Neurosains dalam Pendidikan

4

Pilihan

2

25

Islam, Gender, dan Hak Asasi Manusia

4

Pilihan

2

26

Agama dan Isu-isu Global

4

Pilihan

2

27

Sejarah Sosial dan Politik Islam

4

Pilihan

2

28

Manajemen Perpustakaan dan Informasi

4

Pilihan

2

29

Literasi informasi dan jaringan pengetahuan

4

Pilihan

2

30

Sejarah Perpustakaan Islam

4

Pilihan

2

31

Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

4

Pilihan

2

32

Islamic Education, Da`wa, and Culture

4

Pilihan

2

33

Islamic Law and Economics

4

Pilihan

2

34

Islam, Gender, and Human Rights

4

Pilihan

2

35

Islamic Political Thought and Activism

4

Pilihan

2

36

Religion and Global Issues

4

Pilihan

2

37

Islam dan Pluralisme Hukum

4

Pilihan

2

38

Ekonomi Publik dan Moneter Islam

4

Pilihan

2

39

Etika Ekonomi dan Bisnis

4

Pilihan

2

40

Fiqh al Maqasid

4

Pilihan

2

41

Keuangan dan Perbankan Syariah

4

Pilihan

2

42

التربية والدعوة والثقافة في العا لم الاسلامي

4

Pilihan

2

43

خصائص التعبير القرآنى

4

Pilihan

2

44

فقه المقاصد الاسلامي

4

Pilihan

2

45

علم الكلام في العصر الحديث

4

Pilihan

2

46

الاسلام والقضايا العا لمية

4

Pilihan

2

 

Jumlah matakuliah pilihan wajib ditempuh

4